top of page

Anita Air Flower

צמח אויר מהמם בעל פריחה כפולה, האחת סגולה וקצרה והשניה ואודה וארוכה.

ישמח לאור רך, השקיה נוחה של ריסוס הצמח במים אחת לשבוע וטבילה של כל הצמח והכדור במים אחת לחודש.

טילנדסיה סיאנאה

210.00 ₪מחיר
  •  

  • תלייה - כן

  • תנאי אור/מחייה - אור רך ללא שמש ישירה

  • זמן השקייה - פעם ב7 יום 

  • מעטפת לקוקדמה - טחב

  • נשיר - ללא נשירה

  • זמן פריחה כ-3 חודשים, לאחר נבילת הפרח יש לקטום וליהנות מהעלווה הירוקה אשר תישאר לצמוח למשך זמן

  • עמידות/רגישות - עמיד מאוד, רגיש מאוד לשמש ישירה

  • דישון - פעם ב3 חודשים

  • טיפ - תשמח ללחות מידי שבוע!

bottom of page