top of page
חיפוש

המדריך לשמירה על הקוקדמה בחיים

הקוקדמה משלבת למעשה טיפול במעטה הטחב וטיפול בצמח השתול בתוך הכדור. נכתבו אין ספור מדריכים שונים הקשורים לכל משפחות הצמחים הקיימים ואנו תמיד אוהבים לחקור ולקרוא על צמחים